Anna palautetta

Työehtosopimus

ERTO ja Taloushallinnon ammattilaiset ry saivat keväällä 2005 neuvoteltua työnantajaliiton kanssa taloushallintoalalle ensimmäisen valtakunnallisen työehtosopimuksen.

Sopimus oli merkittävä avaus. Ennen sitä alalta puuttuivat työn tekemisen vähimmäisehdot. Sopimuksella nostettiin alan arvostusta ja vaikutetaan työehtoihin myös tulevaisuudessa.

Työehtosopimus ei kuitenkaan vielä ole yleissitova. Taloushallinnon ammattilaisten yksi keskeinen tavoite on se, että alalle saadaan yleissitova työehtosopimus.

Taloushallintoalaa koskevassa työehtosopimuksessa ajalle 1.11.2017 - 31.10.2020 on sovittu vuoden 2018 palkankorotuksista seuraavaa:

Palkkoja korotetaan 1.1.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,6 %:n suuruisella korotuksella. Ellei muusta korotustavasta sovita, korotuksesta 1,2 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,4 %:n yrityskohtaisena eränä.

Jos 0,4 %:n erää ei jaeta yleiskorotuksena kaikille, erä lasketaan toimihenkilöiden marraskuun 2017 kuukausipalkoista luontoisetuineen.

Erän jako tulee selvittää luottamusmiehelle tai jos luottamusmiestä ei ole valittu, kaikille toimihenkilöille yhteisesti. Selvityksessä ilmoitetaan jaettavan erän kokonaiseuromäärä, korotuksen saaneiden toimihenkilöiden lukumäärä ja yksittäisten korotusten euromäärät. Jos toimihenkilöitä on alle 8, ilmoitetaan vain keskimääräisen korotuksen suuruus. Kirjallinen selvitys annetaan 15.3.2018 mennessä, mutta korotukset maksetaan taannehtivasti 1.1. lähtien. Mikäli selvitystä ei ole annettu, jaetaan erä yleiskorotuksena 1.1. lähtien.

Palkkaratkaisu voidaan sopia myös paikallisesti luottamusmiehen, tai jos sellaista ei ole valittu, koko henkilöstön kanssa yksimielisesti kirjallisesti helmikuun 2018 loppuun mennessä. Korotukset maksetaan 1.3.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta takautuvasti. Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkantarkistusten toteuttamistapa, ajankohta ja suuruus. Jokaiselle toimihenkilölle on tultava korotus. Ellei paikalliseen sopimukseen päästä, palkankorotukset maksetaan 1.3.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta takautuvasti 1.1. alkaen edellisen mallin mukaisesti. Työehtosopimuksessa on lisäksi tarkkoja noudatettavia muotomääräyksiä sopimiselle.

Vaativuustasojen vähimmäispalkat €/kk ovat 1.1.2018 lähtien seuraavat:

Vaativuustaso

Pääkaupunkiseutu

Muu Suomi

 4

 1775

 1728

 3

 1958

 1841

 2

 2204

 2017

 1

 2573

 2337

 

Luottamusmiesten palkkiot €/kk ovat 1.1.2018 lähtien seuraavat:

Toimihenkilöitä

1.1.2018

 5-19

 31

 20-99

 59

 100-

 77

 

Työsuojeluvaltuutettujen palkkiot €/kk ovat 1.1.2018 lähtien seuraavat:

Toimihenkilöitä

1.1.2018

 10-19

 31

 20-

 59

 

Lisäksi sovittiin mm. seuraavia tekstimuutoksia:

  • Yhteistoiminta työpaikalla, määräyksiä keskusjärjestösopimuksesta
  • Jos sairastuu saldovapaan aikana, voi pyytää saldovapaan siirtämistä kolmen työpäivän jälkeen.
  • Koeaika työsopimuslain mukaan
  • Loppupalkan voi maksaa työsuhteen päättymistä seuraavana normaalina palkanmaksupäivänä.
  • Vaativuustaso 4 Avustavat tehtävät
  • 11 § Alalle soveltuvasta jatkotutkinnosta (esim. KLT- tai PHT- tutkinto)
  • Tilapäinen poissaolo: 8. Kertausharjoitukset
  • 22 § Työsuojeluvaltuutetun asema ja työsuhdeturva
  • 24 § Henkilöstön keskeinen tiedotustoiminta

Takaisin alkuun ↑