Anna palautetta

Toiminta työpaikalla

Henkilöstön edustaja (HED)

Jotta taloushallintoalan työehdot jatkossakin kehittyisivät ja vaikuttaminen olisi tehokasta, tarvitsemme toimintaa myös työpaikoille.

ERTOssa henkilöstön edustajat tunnetaan HEDeinä. He toimivat työpaikoilla luottamusmiehinä, luottamusvaltuutettuina, työsuojeluvaltuutettuina, YT-neuvottelukunnan jäseninä, työsuojeluasiamiehinä, hallintoedustajina sekä heidän varamiehinään. HEDit voivat olla ovat mukana myös yritysten johtoryhmissä kehittämässä liiketoimintaa yhdessä työnantajan kanssa.

Työpaikkaosasto/klubi

Työpaikkaosaston/klubin vetäjä on työntekijöiden valitsema henkilö, joka hoitaa ja organisoi osaston toimintaa yhteistyössä työpaikan muiden HEDien kanssa. Osaston vetäjällä on useimmiten kokonaisvastuu toiminnasta ja rahaliikenteestä.

Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka kattaa saman yrityksen kaikissa Suomen toimipisteissä työskentelevät ERTOn jäsenet. Jos yrityksen toimipisteet jakaantuvat eri paikkakunnille, on yrityksen sisällä sovittava erikseen siitä, kuinka toiminta organisoidaan eri toimipisteiden välillä ja kuinka toimintaan saatavia määrärahoja käytetään eri toimipisteissä.

Klubit ovat usean työpaikan tai samalla paikkakunnalla työskentelevien ertolaisten yhteisiä vapaamuotoisia "osastoja".

Taloushallinnon ammattilaiset ry myöntää toiminta-avustusta työpaikkaosastoille ja klubeille.

Oletko sitä mieltä, että työpaikallesi tarvitaan työpaikkaosasto, mutta et oikein tiedä mistä aloittaisit? ERTOn tiedostopankista löydät apua.

Takaisin alkuun ↑